Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

"We zijn op het ogenblik in een zeer ernstige crisissituatie. Hoe zullen onze kinderen en onze kleinkinderen erover denken zoals wij op het ogenblik roofbouw plegen op allerlei terreinen in de natuur. […] Het is helemaal niet zo moeilijk. We weten wel wat me moeten doen. […] Het is alleen nu een vraagstuk: vinden we de mensen bereid om het te doen? En daar ben ik toch nog wel pessimistisch. Ik ben bang dat er heel harde lessen zullen komen, dat we ergens vast lopen. En dat het dan wel zou moeten, als het dan al niet te laat is." (Sicco Mansholt, 1975)

De Expo Milaan 2015 stond in het teken van de vraag: hoe voorzien we de wereldbevolking van voldoende, gezond en veilig voedsel, met respect voor de planeet? Al in 1972 plaatste landbouwcommissaris Sicco Mansholt dit vraagstuk op de agenda van de Europese politiek. In een brandbrief aan de voorzitter van de Europese Unie bepleitte hij een radicale ecologische koerswijziging, nodig om de explosief groeiende wereldbevolking op een duurzame en rechtvaardige manier van voedsel te kunnen voorzien. Dit inzicht stond haaks op de ongekende rationalisering en schaalvergroting van de Europese landbouw waarvoor hij kort daarvoor, in 1968, een akkoord had bereikt, en dat in hoofdlijnen nog altijd het Europese landbouwbeleid bepaalt.

Mansholt kreeg nooit antwoord op zijn brief en hoewel de gevaren door velen onderkend worden, blijven structurele oplossingen uit. Veertig jaar later zijn de grenzen waar Mansholt voor waarschuwde bereikt en dreigt het systeem vast te lopen, met grote maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen. Reden voor Het Nieuwe Instituut en Slow Food om de brief opnieuw te verzenden naar voedselvernieuwers van over de hele wereld om samen met hen tot een nieuwe agenda te komen voor een daadwerkelijke verduurzaming van ons voedselsysteem.

Het Nieuwe Instituut en Slow Food sprak met boeren, wetenschappers, ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers over de vragen die Mansholt in 1972 in zijn brief stelde. De verkregen visies en inzichten leidden tot een nieuwe brief aan de Europese beleidsmakers die ten tijde van het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 wordt gepubliceerd.

Lees hier een samenvatting van Mansholt's brief