Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

16 April - Op 1 mei 2015 opent in Milaan de 34e wereldtentoonstelling. Onder de titel Feeding the Planet. Energy for Life presenteert een gelegenheidscollectief van natiestaten, multinationals en hulporganisaties de toekomst van de mondiale agricultuur, voedsel- en energievoorziening aan een verwacht miljoenenpubliek. Voor Het Nieuwe Instituut en Slow Food aanleiding om het project The Mansholt Letter te initiëren.

We zijn op het ogenblik in een zeer ernstige crisissituatie. Hoe zullen onze kinderen en onze kleinkinderen erover denken zoals wij op het ogenblik roofbouw plegen op allerlei terreinen in de natuur. […] Het is helemaal niet zo moeilijk. We weten wel wat me moeten doen. […] Het is alleen nu een vraagstuk: vinden we de mensen bereid om het te doen? En daar ben ik toch nog wel pessimistisch. Ik ben bang dat er heel harde lessen zullen komen, dat we ergens vast lopen. En dat het dan wel zou moeten, als het dan al niet te laat is.’ (Sicco Mansholt, 1975)

De Expo Milaan 2015 staat in het teken van de vraag: hoe voorzien we de wereldbevolking van voldoende, gezond en veilig voedsel, met respect voor de planeet? Al in 1972 plaatste landbouwcommissaris Sicco Mansholt dit vraagstuk op de agenda van de Europese politiek. In een brandbrief aan de voorzitter van de Europese Unie bepleitte hij een radicale ecologische koerswijziging, nodig om de explosief groeiende wereldbevolking op een duurzame en rechtvaardige manier van voedsel te kunnen voorzien. Dit inzicht stond haaks op de ongekende rationalisering en schaalvergroting van de Europese landbouw waarvoor hij kort daarvoor, in 1968, een akkoord had bereikt, en dat in hoofdlijnen nog altijd het Europese landbouwbeleid bepaalt.

Mansholt kreeg nooit antwoord op zijn brief en hoewel de gevaren door velen onderkend worden, blijven structurele oplossingen uit. Veertig jaar later zijn de grenzen waar Mansholt voor waarschuwde bereikt en dreigt het systeem vast te lopen, met grote maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen. Reden voor Het Nieuwe Instituut en Slow Food om de brief opnieuw te verzenden naar voedselvernieuwers van over de hele wereld om samen met hen tot een nieuwe agenda te komen voor een daadwerkelijke verduurzaming van ons voedselsysteem.

De wereldtentoonstelling in Milaan vormt de plek waar Het Nieuwe Instituut en Slow Food boeren, wetenschappers, ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar brengen in een gevarieerd programma van lezingen, debatten en interviews. De verkregen visies en inzichten worden verzameld en zullen leiden tot een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie en aan staatssecretaris Dijksma, met het oog op het naderende Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016.

The Mansholt Letter

Expo Milano 2015 – 1 mei t/m 31 oktober 2015. The Mansholt Letter is een project van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met Slow Food. Het onderzoek is te volgen op themansholtletter.hetnieuweinstituut.nl

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is het huis van de Nederlandse architectuur, design en e-cultuur. In 2014 organiseerde Het Nieuwe Instituut de tentoonstelling Sicco Mansholt. Een goede Europeaan over de opkomst, neergang en radicale inkeer van landbouwminister en eurocommissaris Mansholt. In 2015 belicht Het Nieuwe Instituut het fenomeen van de Wereldtentoonstelling in het programma Innovation at the World Expo: 1851 – now. In het verlengde hiervan wil Het Nieuwe Instituut het achterliggende vraagstuk van de voedselindustrie binnen een maatschappelijke arena aan de orde stellen.

Slow Food

Slow Food is een wereldwijde beweging van boeren, consumenten en food professionals met als doelstelling lekker, puur en eerlijk voedsel voor iedereen toegankelijk te maken. Slow Food programmeert op de wereldtentoonstelling in Milaan een eigen paviljoen en brengt als tegengeluid duizend jonge boeren en voedselproducenten samen tijdens het We Feed the Planet event in oktober 2015.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op met Gillian Engel van de afdeling Marketing, Communicatie & Commercie van Het Nieuwe Instituut: g.engel@hetnieuweinstituut.nl / 06 – 41506258