Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Founding Director, Sustainable Food Trust

“Er is een hele generatie jongeren aan het opstaan die volledig anders denken over het voedselsysteem van de toekomst.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In de jaren zeventig werd elke liter melk zwaar gesubsidieerd, aldus Patrick Holden. Hoe meer kunstmest en pesticide je gebruikte, hoe meer je verdiende. Het grote vraagstuk dat volgens hem vandaag speelt, is het voeden van een piek-populatie met als achtergrond de klimaatverandering, uitgeputte grondstoffen en steeds minder geschikte landbouwgrond. Problemen waar intensieve landbouw voor een deel schuldig is.

Nieuwe waarden

Om verandering teweeg te brengen, hebben we op alle niveaus een revolutie nodig in onze methodes en houding. Dat moet van bovenaf komen, maar zeker ook bottom-up. Er is een hele generatie jongeren aan het opstaan die volledig anders denken over het voedselsysteem van de toekomst. En was het een paar jaar geleden níet cool om als stadse jongere te denken aan een alternatieve carrière op het platteland, tegenwoordig kijken veel mensen met jaloezie naar degenen die dat wél doen. Die bereid zijn inkomen in te leveren voor de kwaliteit van leven en er een doel aan geven.
Het lijkt Holden een goed idee om een publieke, nieuwe brief van Mansholt te sturen naar bijvoorbeeld de Europese Commissie. En meteen een kopie naar de media. Daarin moet worden uitgelegd dat we nu jaarlijks veel geld geven aan boeren die dingen doen die tegen het publieke belang ingaan. Zowel qua omgeving als de nationale gezondheid. En met daarin de suggestie dat in de toekomst dat geld alleen wordt gegeven aan boeren die wel bijdragen aan wat goed is voor ons allemaal.