Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

European Coordinator La Via Campesina (The Netherlands)

“We moeten de autonomie van voedsel teruggeven aan de producent en consument. Zodat die samen kunnen besluiten hoe ze hun voedselsysteem willen organiseren.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Er bestaat een zeer duurzaam landbouwsysteem in de wereld, vertelt Van Geel. 70% van de mensheid wordt gevoed door kleinschalige producenten die geen meststoffen of chemicaliën gebruiken. Ze voeden in de eerste plaats hun familie, maar ook hun lokale gemeenschap. Het dominante, industriële model duwt al die boeren de markt uit. Het huidige beleid steunt het verkeerde systeem; de EU kan voedsel exporten voor prijzen die lager zijn dan de kosten van de productie zelf. We moeten volgens Van Geel stoppen met de zogenaamde ‘vrije handel’. Die afspraken maken lokale gemeenschappen niet vrij. Het zijn bedrijfsafspraken. Ontwikkeld en geschreven door bedrijven.

Het bouwen van gemeenschappen

Het is belangrijk dat boeren beseffen dat er een alternatief is, begrijpen dat ze ook op een andere manier voldoende inkomen kunnen genereren. Agro-ecologie gaat niet alleen om het produceren van voedsel op een technisch duurzame manier, waarbij je zorg draagt voor de grond en niet werkt met chemicaliën. Het gaat ook om het bouwen van gemeenschappen. De brief van Mansholt zou Van Geel naar iedereen sturen. Zodat mensen zich bewust worden van wat er speelt en ze de kans krijgen om andere keuzes te maken. Dat gaat de wereld veranderen.