Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Habitat International Coalition (Egypt)

“Er gaat veel geld naar de landbouw, het wordt alleen niet aan de juiste mensen gegeven. We moeten opnieuw bekijken wie we steunen.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Emily Mattheisen ziet een groot probleem in hoe we over verstedelijking praten. Allereerst doen we alsof het onvermijdelijk is. En ten tweede alsof het iets engs is. Waarmee we moeten leren omgaan als het gaat om de mensen voorzien van voldoende voedsel. Maar dat is volgens haar niet de realiteit. Het probleem is niet dat er niet genoeg voedsel is, het probleem is dat we het niet goed distribueren én dat we niet de mensen steunen die het nodig hebben.

Low impact methodes

Beleid wordt nu vooral nationaal en internationaal gemaakt. Dat is niet goed, aangezien de uitvoering juist vaak op lokaal niveau bij kleine producenten ligt. Haar vraag is hoe je op die manier ooit regelgeving kunt verwachten die juist die doelgroepen beschermt. Daarbij gaat het niet alleen om de voedselproducenten zelf, maar ook de stadsbewoners. Volgens Mattheisen moeten kleine, lokale producenten worden ondersteund met methodes die zijn gebaseerd op traditionele kennis en low impact methodes. Manieren die mét de natuur werken, niet er tegenin gaan.