Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

General Coordinator La Via Campesina (Zimbabwe)

“We leven in een wereld vol angst en bedreigingen. We dachten dat het tijdperk van slavernij ove was, maar het bestaat nog steeds.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De grootste uitdaging die kleine boeren in ontwikkelingslanden nu hebben, gaat volgens Elizabeth Mpofu over zaden. De inheemse zaden die zij en andere boeren gebruiken, worden als niet gezond beschouwd. Terwijl hun voorouders ze al eeuwen gebruikten. De introductie van genetisch gemodificeerde zaden gaat bovendien gepaard met strikte wetgeving, waardoor de eigen zaden verder achtergesteld worden. De kleine boeren worden gedwongen die genetisch gemanipuleerde zaden te kopen en kunnen geen kant meer op.

Dezelfde taal spreken

Met alleen campagne voeren bereiken we onze doelen niet, stelt ze. Ze wil haar overheid de schuld niet geven, want die weten soms niet wat er precies speelt. Zij moeten, net als de kleine boeren zelf, opgeleid worden. Want kennis over het onderwerp is er wel, maar slechts bij een zeer beperkt aantal mensen. Mpofu wil dat iemand op de bres springt voor die kleine boeren. Zodat die zelf aan tafel kunnen zitten met de overheid, dat is volgens haar de beste strategie. Mensen die in hun eigen taal met elkaar praten, zodat alle partijen begrijpen wat er  nodig is.