Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Director International Programs, Center for Economic and Policy Research (US)

“Eerst moeten mensen weten hoe het zit in de wereld, daarna kunnen we met z’n allen druk uitoefenen op onze overheden om verandering tot stand te brengen.”

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Volgens James is een groot deel van het probleem dat de US, Europa en andere rijke landen eigenlijk niet competitief zijn wat landbouw betreft. Daarom hanteren ze ‘Agricultural Exceptionalism’. Wat inhoudt dat ze vrijhandel willen op de gebieden waar ze wél competitief in zijn, maar wat agricultuur betreft hun subsidies willen behouden. Terwijl ontwikkelingslanden die wél moesten afschaffen. We leven nu in een wereld waar de arme landen hun arme boeren niet mogen steunen, terwijl rijke landen hun rijke boeren wél mogen subsidiëren.

Druk uitoefenen

James vertelt dat er op dit moment wordt gewerkt aan het veranderen van de regels binnen de WTO. Het is aan ons burgers om onze overheden ter verantwoording te roepen wat hun standpunten op dit gebied betreft. Zodat boeren in arme landen ondersteund kunnen worden. Zodat overheden in die landen voedsel van hun boeren mogen opkopen om een reserve op te bouwen én zodat mensen in arme landen het recht krijgen op voeding. Volgens James zijn Europeanen meer geneigd om dit te zien en hebben ze, als is het maar een beetje, meer solidariteitsgevoel met arme landen. Europeanen kunnen daarom als intermediair dienen om de US in te laten binden. Wat is daarvoor nodig? Eerst moeten mensen weten hoe het zit in de wereld, daarna kunnen we met z’n allen druk uitoefenen op onze overheden om verandering tot stand te brengen.